Rządzi przypadek czy determinizm?

Gdyby wszystko było losowe lub zaplanowane, gdybyśmy mogli decydować o wszystkim lub o niczym, nasze wybory byłyby pozbawione sensu. Wtedy też nie mogłaby zaistnieć wolna wola. Prawa przyrody, na które nie mamy wpływu są granicami w obrębie których możemy działać. Przypadek i determinizm to przeciwieństwa połączone w symbiozie, po to abyśmy mogli żyć i podejmować decyzje. Istnieje coś takiego jak przypadkowy wynik rzutu kostką, ale jednak ktoś musi świadomie zaplanować jej poruszenie. Stworzone prawa przyrody są pewnego rodzaju „siatką”, w której przypadek jest otworem. Jak zimno, które jest brakiem ciepła, jak zło, które jest brakiem dobra i jak nienawiść będąca brakiem miłości. Wszystko to istnieje po to, abyśmy mieli wolny wybór.

Komentarze