Cechy doświadczeń z pogranicza śmierci

Co 12. próba reanimacji pacjenta kończy się doświadczeniami śmierci klinicznej, tzw. NDE (Near Death Experience). Dzielą się one na pozytywne (98%) i negatywne (2%).

W doświadczeniach pozytywnych ludzie opisują swoją śmierć jako piękne, wspaniałe, cudowne, pełne miłości doświadczenie. Bardzo podoba im się śmierć i bardzo chcą umrzeć, ale wracają do swoich ciał, bo czują, że mają coś jeszcze do zrobienia, bądź ściąga ich miłość i modlitwa bliskich.

Doświadczenia negatywne ludzie opisują jako przykre, pozbawione miłości, w których często występuje jezioro ognia, ale dusze wracają do swoich ciał, bo chcą naprawić swoje życie.

Źródła (niezależnie od siebie badacze dochodzą do podobnych wniosków):
– Michael H. Brown, „Po drugiej stronie”, Wydawnictwo M, Kraków 2013.
– Michael Sabom, „Światłość i śmierć”, Wydawnictwo AA, Kraków 2016.
– Pim van Lommel, „Wieczna świadomość”, Wydawnictwo Artvitae, Warszawa 2010.
– Raymond A. Moody jr., „Życie po życiu”, Zysk i S-ka, Poznań 2002.

 

Komentarze