Cel symbiozy przeciwieństw

Gdyby wszystko było przypadkowe lub wszystko było zdeterminowane, niemożliwe byłoby istnienie wolności i wolnej woli. Wykluczające się wzajemnie przypadkowość i determinizm istnieją w symbiozie po to, byśmy mogli być wolni i mogli podejmować wolne wybory. Wykluczające się wzajemnie fizyka kwantowa i klasyczna istnieją w symbiozie po to, byśmy mieli rzeczywistość do zaistnienia. Wykluczające się wzajemnie racjonalność i emocjonalność żyją w nas w symbiozie po to, byśmy mogli być ludźmi.

Komentarze